Zjistěte informace o závodech, termínech závodů, tratích a také o tom, jak se k nám co nejpohodlněji dostat.

Datum: 23. 6. 2018

Parkování: parkoviště pod hradem (50.0805392N, 15.8081353E)

Registrace a prezence: od 9:30 hod amfiteátr v podhradí

Starty závodů: amfiteátr v podhradí

Cíl závodu: Hrad Kunětická hora

Věková kategorie: 

Dětské kategorie: piďi (3 - 5 let), mini (6 - 7 let), ml. před žactvo (8 - 9 let), st. před žactvo(10 - 11 let), ml. žactvo (12 - 13 let), st. žactvo (14 - 15 let)

Pětka: ženy, muži, v celkovém pořadí, J14 ,J18, AK40, AK50, AK60, AK70+

Patnáctka: ženy, muži, v celkovém pořadí,J18, AK40, AK50, AK60, AK70+

Startovné předem: 

 • do 28. 2. 300 Kč
 • do 23. 5. 390 Kč (je třeba provést registraci včetně úhrady)

Startovné na místě: 490 Kč

Nově možnost zakoupení PERMANENTKY na 5 závodů:

 •  do 28. 2. 1100 Kč
 • do 12. 4. 1500 Kč
 • do 23. 5. (3 závody od Kunětické hory) 1000 Kč
Program dne: 
 • 09:30       Zahájení registrací závodníků

  10:00       Začátek Pohádkové cesty
  11:00       Zahájení Dětských závodů – start závodu na 100 m (Pidižvíci)
  11:15       start závodu na 300 m (Mini)
  11:30       start závodu na 600 m (Ml. žactvo, St. žactvo)

  11:45       start závodu na 1200 m (Ml. žactvo, St. žactvo)

  Po doběhnutí všech kategorií vyhlášení Dětských závodů

  13:00       start PĚTKY (prezentace nejpozději do 12:45)

  14:30       start PATNÁCTKY (prezentace nejpozději do 14:15)

  16:00       konec Pohádkové cesty

  Po doběhnutí Patnáctky vyhlášení hlavních závodů (Pětka, Patnáctka)

   


  Během dne Vás čeká bohatý doprovodný program – šermířská vystoupení, Čtvrtkilák v brnění, kvíz Tajemství hradu a spousta soutěží pro děti v zázemí závodu.O hradu

Čas prezence u všech závodů nejpozději 15 min. před startem.

Čas startu: 11:00
Kategorie: Pidižvíci 2012–2014 (3-5 let)

Čas startu: 11:15
Kategorie: Mini 2010–2011 (6-7 let)

Čas startu: 11:30
Kategorie: ml.předžactvo 2008–2009 (8-9 let)
st. předžactvo 2006–2007 (10-11 let)

Čas startu: 11:45
Kategorie: ml. žactvo 2004–2005 (12-13 let)
st. žactvo 2002–2003 (14-15 let)

Bezci

Čas startu: 13:00

Čas prezence: 9:30-12:45

Délka: 5 km

Čas startu: 14:30

Čas prezence: 9:30 - 14:15

Délka: 15 km

Staré Hradiště, okres Pardubice, kraj Pardubický

mapa

Kunětická hora je charakteristickou dominantou východočeského Polabí vzniklou třetihorní činností země. Díky své siluetě a monumentálnímu postavení v krajině byla osídlena již v období pravěku. Doloženo je osídlení mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Původní kupovitý tvar hory byl narušen v průběhu staletí těžbou kamene a získal ve středověku novou siluetu v podobě kamenného hradu.

Na základě archeologických výzkumů lze říci, že rozsáhlý hradní komplex stál na Kunětické hoře již v druhé polovině 14. století. Šlo o hrad s palácem a hranolovou, původně obytnou věží ve východní části areálu a kruhovou věží v západní části areálu. Vzhledem k rozsahu objektu nelze vyloučit ani skutečnost, že hrad byl královým majetkem.

Do širšího povědomí se Kunětická hora dostala za husitských válek. Od roku 1421 patřila Kunětická hora k důležitým strategickým opěrným bodům stoupenců podobojí. Byla obsazena husitským hejtmanem Divišem Bořkem z Miletínka, který do roku 1423 uskutečnil přestavbu dávající Kunětické hoře podobu typického husitského hradu. Ten se vyznačoval rozsáhlým a dobře opevněným předhradím sloužícím k zimování polních vojsk. Po smrti Diviše Bořka roku 1437 se obrovské panství postupně rozpadlo. Kunětickou horu zdědil syn Soběslav Mrzák z Miletínka, věrný straník krále Jiřího z Poděbrad, jemuž hrad nakonec po roce 1464 postoupil. Ze tří synů českého husitského krále připadla po roce 1471 Kunětická hora Jindřichu staršímu z Minsternberka. Dvacetileté hospodaření se nevyznačovalo velkými finančními úspěchy a postupný rozprodej vesnic na pardubickém a kunětickohorském panství ukončil Jindřich roku 1491 převodem Kunětické hory, Pardubic a přilehlých statků na Viléma z Pernštejna.

Za Viléma a jeho synů Vojtěcha a Jana dochází v letech 1491 až 1548 k největší přestavbě hradu. Hradní obydlí se postupně proměnilo v několika stavebních úpravách, pozdně gotických a renesančních, v zámecké sídlo. Nádvoří hradního jádra, do jehož organismu se zapojila válcová věž, se otevíralo portálem datovaným rokem 1509, který je důležitým dokladem rané pernštejnské renesance. Pro dobu Viléma z Pernštejna je spíše charakteristický pozdně gotický sloh. Projevil se ve sklípkových klenbách rytířského sálu v přízemí, v nově zřízené kapli svaté Kateřiny a v prostorách jižního křídla a věže. Za Viléma a jeho synů vznikly hlavní společenské sály v prvém a druhém patře jižního a západního křídla a reprezentativní místnosti severního křídla, prosvětlené velkými okny. O významu hradu za Pernštejnů vypovídá návštěva krále Vladislava Jagelonského, spojená s pasováním synů Vojtěcha a Jana na rytíře roku 1497. Palác odděloval od dalšího nádvoří hluboký příkop s padacím mostem. 
Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury výstavbou opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a kruhových rondelů. Z rondelů se zachovaly pouze dva, jihozápadní padl za oběť těžbě kamene v minulých stoletích. Celý systém obrany zajišťovaly dále jednotlivé hradební okruhy s příkopy, na severní přístupové komunikaci navázané na šestici bran.

Roku 1560 prodal Jaroslav z Pernštejna zadlužené panství královské komoře. Strategickou úlohu měla Kunětická hora za třicetileté války. Roku 1645 dobylo hrad švédské vojsko. Vypleněný a vypálený objekt podléhal rychle zkáze. Urychlila ji dlouhodobá těžba kamene trvající až do počátku 20. století. Znamenala likvidaci západní a jihozápadní části hradu, která se zřítila do lomu.

Přes různé snahy se v průběhu 19. století nepodařilo zajistit záchranu velkolepých zřícenin. Roku 1917 si Kunětickou horu pronajal a roku 1919 zakoupil pardubický muzejní spolek. Roku 1920 se ustavilo Kunětické družstvo, které zahájilo další zabezpečovací práce. Roku 1923 zahájilo obnovu hradu podle projektu Dušana Jurkoviče a architekta Pacla. Na základě této architektonické koncepce vznikla i vyhlášená restaurace s hodnotnými interiéry v západním traktu, která je v tomto období předmětem oprav. Kunětické družstvo obnovilo některé prostory v paláci v prvém a druhém patře a umístilo v nich expozici. 

V roce 1953 přešel objekt do majetku státu. Pro neúdržbu a následný špatný stav byl v 70. letech uzavřen. Po provedení oprav paláce byl znovu zpřístupněn v roce 1993. Opravy v hradním areálu probíhají průběžně až do dnešních dnů. Hrad je významným turistickým cílem regionu. V opravených interiérech jsou návštěvníkům k dispozici různé stálé i sezónní expozice a výstavy. Koná se zde také pravidelně řada divadelních, hudebních a historických akcí.

Děti, pojďte si s námi projít Pohádkovou cestu!

Pohádková cesta je dobrodružná etapa, kterou provází pravé pohádkové bytosti v kostýmech. Cestu dětem napoví kouzelná mapa, kterou dostanete na začátku cesty u registrace v zázemí závodu. Za každý splněný úkol získáte jedno razítko do mapky a na konci cesty budete náležitě odměněni.


Pohádková cesta se skládá z 6 - 8 stanovišť v délce 1 -2 km. Na každém stanovišti na děti čeká skutečná pohádková bytost, která dětem odkrývá příběh Pohádkové cesty. Na každém stanovišti děti plní vědomostní nebo fyzický úkol – při správném splnění úkolu získá razítko do mapky. Pohádková cesta se na každém hradě liší, a to obsahem – vždy se totiž týká určité české pohádky (např. Perníková chaloupka, Červená Karkulka). Trasa je značena ukazateli a v průběhu cesty děti objevují nápisy s příběhem pohádky. Jedná se tedy o velmi zábavnou, dobrodružnou výpravu, která nadchne každé dítě. Věkové omezení není – mladším dětem pomáhají při plnění úkolů rodiče, starší děti dostávají těžší úkol, aby se také trochu zapotily. Pohádková cesta začíná vždy u registrace závodníků od 10:00 hodin. Poslední registraci na Pohádkovou cestu lze provést v 15:30 hodin. Na konci Pohádkové cesty děti dostanou na posledním stanovišti diplom za účast a sladkou odměnu :)
VSTUPNÉ NA POHÁDKOVOU CESTU:

registrace a platba předem: 80 Kč
platba na místě v den závodu: 100 Kč
děti do 4 let mají vstup ZDARMA!


PROPOZICE:

začátek: od 10:00 u registrace závodníků v zázemí závodu
konec: v 16:00 - poslední výprava je možná v 15:30
parkoviště: 50.0805392N, 15.8081353E


Těšíme se na Vás na dobrodružné výpravě Pohádkové cesty! Pohádková cesta se bude nacházet v délce cca 2 km a start bude v amfiteátru v podhradí Kunětické hory.


Pohádková cesta je pro děti, které zbožňují dobrodružství, nové zážitky a nebojí se setkat s medvědem, čarodějnicí, vodníkem nebo malou Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi!

Pohádková cesta

Procvičte si s námi také mozkové závity, nejen svaly!!

Při našich bězích na hrad si neodrovnáte jen lýtkové svaly, ale procvičíte také šedou kůru mozkovou.

Několik otázek vás nasměruje do historie, okolí i třináctých komnat hradu Kunětická hora! Pokud dostatečný počet z nich správně zodpovíte, získáte tajenku a také možnost vyhrát zajímavé ceny ve slosování, které probíhá vždy během vyhlašování vítězů Pětky a Patnáctky. Kvíz Tajemství hradu nadchne každého, kdo má rád historii, soutěžní kvízy a má vervu do získání tajenky.

Po vyplnění celého kvízu je nutné ostřihnout horní okraj a ten vložit do osudí s nápisem Tajemství hradu, které je vždy připraveno v místě pokladny daného hradu. Pro získání správných odpovědí do kvízu můžete využít nápovědy zaměstnanců hradu, informace můžete nalézt na webových stránkách hradu nebo v hradním průvodci. Věříme, že se vám kvíz Tajemství hradu bude líbit a vyhrajete jednu z cen, které jsou pro vás připraveny.

Můžete vyhrát rodinné vstupné do Aqua Palace Praha, značkové triko Kilpi a další hodnotné ceny od našich partnerů. Kvíz Tajemství hradu dostanete u registrace závodníků v zázemí závodu.


Přejeme příjemnou zábavu!


Hypoteční banka
Kilpi
Běhej.com
PJ Card