7.5.2018

Pomáháme během - SOS DĚTSKÉ VESNIČKY

Běháním se dá přispět na dobrou věc a my i v letošním roce spolupracujeme s organizací SOS DĚTSKÉ VESNIČKY. Každým uběhnutým kilometrem na akci Běžíme na hrad, přispějeme 1 Kč na pomoc ohroženým dětem. Každý závodník, který bude startovat v závodě Běžíme na hrad, přispívá svým během, aniž by cokoliv navíc platil ke startovnému. Věříme, že těch kilometrů společně  naběháme opravdu hodně, a tím přispějeme i vysokou částkou na pomoc dětem! :)


 


STOJÍME NA STRANĚ DĚTÍ


SOS DĚTSKÉ VESNIČKY DLOUHODOBĚ POMÁHAJÍ OHROŽENÝM DĚTEM VYRŮSTAT V LÁSKYPLNÉM PROSTŘEDÍ SE SVÝMI VLASTNÍMI RODIČI NEBO PĚSTOUNY.


 


Poskytujeme okamžitou pomoc týraným, zneužívaným či silně zanedbaným dětem v akutní nouzi. Pomáháme rovněž rodinám ohroženým odebráním dítěte zvládnout jejich krizovou situaci tak, aby děti mohly zůstat v péči svých biologických rodičů i nadále. Kromě toho poskytujeme podporu pěstounským rodinám ve třech SOS dětských vesničkách i mimo ně. SOS dětské vesničky působí ve 134 zemích světa. V České republice jsme nejstarší neziskovou organizací poskytující pomoc ohroženým dětem.


                                                                                                                                                                    KOMU A JAK POMÁHÁME


KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO VYRŮSTAT V MILUJÍCÍ RODINĚ, BEZ STRACHU A V BEZPEČÍ. V ČR PŘITOM ŽIJÍ DESETITISÍCE TÝRANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH ČI ZANEDBÁVANÝCH DĚTÍ, JIMŽ RODIČE NEJSOU SCHOPNI POSKYTNOUT LÁSKU ČI ZAJISTIT PŘIJATELNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY.


 


OKAMŽITÁ POMOC


Děti v krizové situaci potřebují místo, kam mohou kdykoli přijít a najít zde střechu nad hlavou, vřelé přijetí a odbornou psychologickou pomoc. Tomu slouží naše zařízení SOS Sluníčko, kde profesionální tety pečují v rodinném prostředí o děti v nouzi, než se pro ně podaří nalézt to nejlepší dlouhodobé řešení.


                                                                                                                                            


PREVENCE


Většina ohrožených dětí vyrůstá v rodinách ve špatné ekonomické či sociální situaci, kde nemají vhodné životní podmínky, nedostává se jim náležité péče a pozornosti. V programu SOS Kompas pomáhají naši terénní pracovníci rodinám zlepšit situaci a kvalitu péče o děti, aby úřady nemusely děti odebrat. Pomáhají řešit bytovou otázku, zaměstnání, školní docházku a další potíže související s chodem rodiny.


 


PĚSTOUNSKÁ PÉČE


Ve třech SOS vesničkách tradičně podporujeme pěstounskou péči o děti, které ve své biologické rodině vyrůstat nemohou. Zaměřujeme se na větší sourozenecké skupiny, které by jinde nemohly zůstat pohromadě. Pokud děti nemohou vyrůstat se svými rodiči, snažíme se, aby alespoň neztratily své sourozence. Podporujeme též pěstounské rodiny žijící mimo vesničky a dospívající děti z pěstounské či ústavní péče při přechodu do samostatného života.